+64 (0) 21 243 4440 escape@kiwaecoescapes.co.nz

Herea pūtau hema kei ūkaipō, hei wāihanga
Kōnekeneke pūnaha taiaki, pūhuka ki marino, hei tohu
Tū ai te awa o te atua, he tōhua, hei manahau
Kiri mākurakura, pāpāringa muramura, hei kura
Makawe mania, hei huru Huia
Tae ā-āhua, hei kōkara
Mā te wā, mā tōu ngākau titikaha, mā tōu aroha me te ara taiawa, hei puipuiaki
He hononga wairua e kore e oti, hei hākui
E te ariki tapairu, nei te kākano, te mata, tēnei au, hei tuarā māu
I rō ōku maimai aroha, whakawhetai x

Both female and male spores engage to reproduce at the origin of life, to beget
Hormonal changes take hold, from wintry weather to calm all in short time, a sign
Female godly waters cease from flowing, a fetus, overjoyed
The skin vibrant, cheeks glow, a decoration of treasure
The hair, soft and silky, a chiefly sign
Personal conditions alter, to that of a birth mother
Through time, your unwavering dedication, your love and the passage of birth, a rare precious jewel, a new baby
A spiritual connection that shall never cease, a Mother forever
My maternal sovereign, here stands your seed, your face, this is me, a pillar of support for you, should you ever need me
With my greatest token of affection, thank you x